Tarkvara

Müra, õhukvaliteedi ja muude keskkonnategurite mõõtmine pole tänapäevaste andmetöötlus- ja analüüsiprogrammideta võimalik. Õhukvaliteedi juhtimiseks pakume tarkvaralahendusi, mis on välja töötatud Euroopas ja mida kasutatakse sellistes linnades nagu London, Peking ja Kaplinn. Samuti ei oleks strateegiliste mürakaartide loomine maailma suurimatele linnadele võimalik ilma müra prognoosimise ja kaardistamise tarkvarata. Kasutame programme, mis on tunnustatud kogu Euroopas ja kaugemalgi ning mida kasutatakse nii ELi suuremates linnades kui ka Baltikumis.

ADMS

Alates 2000. aastast kasutab ELLE Ühendkuningriigis välja töötatud õhusaaste hajumise modelleerimisprogrammi ADMS. Tarkvara täiendatakse pidevalt. Pakkumiste valik sisaldab järgmisi tarkvaratooteid:

ADMS 6

ADMS 6

Tööstusrajatiste õhukvaliteedi modelleerimiseks kasutatakse õhusaaste hajumise modelleerimisprogrammi. Programm võimaldab modelleerida ühe modelleerimistsükli jooksul mitmest (kuni 300) saasteallikast pärit reostuse levikut, võttes arvesse tegelikke meteoroloogilisi tingimusi, fooniandmeid, heitkoguse määra muutumist ajas ning muud reostuse levikut mõjutavaid tegureid. Tulemusi saab kuvada kaardil ning need on hõlpsasti võrreldavad õhukvaliteedi nõuetega.

Programmi kirjeldus inglise keeles

ADMS Urban

ADMS Urban

Õhukvaliteedi juhtimise programm, mis määrab õhukvaliteedi linnades ja linnastutes vastavalt olemasolevatele heiteallikatele.

Programmi kirjeldus inglise keeles PDF formaat

ADMS Roads

ADMS Roads

Õhusaaste hajumise modelleerimise tarkvara teedevõrkude või väikeste asustusega alade jaoks, mis näeb ette reostuse hajumise modelleerimise 100 kuni 7000 teelõigul ühes arvutustsüklis.

Programmi kirjeldus inglise keeles PDF formaat

ADMS Airport

ADMS Airport

Õhukvaliteedi juhtimise tarkvara lennujaamadele.

Programmi kirjeldus inglise keeles PDF formaat

ADMS Screen

ADMS Screen

Õhusaaste hajumise eelhindamine (indikatiivne) . ADMS mudel võimaldab lihtsalt ja kiirelt hinnata põhjaliku õhusaaste hindamise vajadust.

Programmi kirjeldus inglise keeles

IMMI

ELLE on keskkonnamüra kaardistamise tarkvara IMMI volitatud edasimüüja Balti riikides. Tarkvara on välja töötanud Saksa ettevõte Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG. IMMI on Euroopas laialdaselt kasutusel – tänaseks on väljastatud enam kui 900 kasutuslitsentsi 16 riiki, sealhulgas Balti riikidesse. IMMI pakub rohkeid võimalusi müra hindamiseks, sealhulgas välisõhus leviva müra strateegiliste kaartide koostamiseks.

IMMI tarkvara

IMMI tarkvara

IIMMI tarkvara võimaldab modelleerida nii maantee-, raudtee-, lennuliiklus- kui tööstusmüra. IMMI sisaldab muuhulgas müra hajumise arvutusmeetodeid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2002/49/EÜ, 25.7.2002, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, ning sellega seotud Euroopa Komisjoni direktiivis (EL) 2015/996, 19. mai 2015, millega kehtestati ühised müra hindamise meetodid strateegiliseks mürakaardistamiseks.

Tarkvara kirjeldus inglise keeles

Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG koduleht

Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Telefon:
+372 6117 696
Toomas Pallo
Arendusjuht/partner
Toomas Pallo
Telefon:
+372 6117 691

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English