Ettevõtte tutvustus

Pakume laia valikut teenuseid, sealhulgas nõustamist ja analüüse keskkonnakaitse ja riskijuhtimise valdkonnas.

ELLE esimene sõsarettevõte asutati 1998. aastal rühma Baltimaade keskkonnaspetsialistide poolt. Alates ettevõtte asutamisest on meie teenuste maht ja tegevuse geograafiline ulatus järjepidevalt suurenenud. Praegu ühendab ELLE logo ja nimi kolmes Balti riigis kolme ettevõtet, kus töötab ligikaudu 40 alalist töötajat.

Missioon ja visioon

ELLE eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid konsultatsioone ja teenuseid, mis vastavad rahvusvahelistele nõuetele.

Oleme seadnud kõrged nõudmised oma teenuste kvaliteedile ja teeme nende nõuete täitmiseks põhjalikku tööd.

Kogume ja analüüsime pidevalt klientide tagasisidet, töötajate soovitusi ja muud kasulikku teavet ettevõtte tegevuse kohta, et jätkuvalt täiustada, laiendada ja edasi arendada oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Content break

ELLE Grupi ettevõtted

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ – ELLE OÜ asutati 2000. aastal Tallinnas ELLE Grupi teise sõsarettevõttena. ELLE OÜ pakub konsultatsioone ja analüüse erinevates keskkonnavaldkondades, hõlmates näiteks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnaauditid, EL LIFE programmi projektide seire, välisõhu kvaliteedi hindamise, vee kvaliteedi hindamise, müra hindamise, keskkonnalubade taotluste koostamise, keskkonnaalaste õigusaktide muudatuste jälgimise jm. ELLE ekspertidel on pikaajaline praktiline töökogemus erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete konsulteerimisel. Samuti nõustatakse riiklikke institutsioone ja kohalikke omavalitsusi. Lisaks Eestile pakume teenuseid ka rahvusvahelisel turul. ELLE töötab rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega ning Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste ühenduste heaks.

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – SIA ELLE asutati Lätis 1998. aastal. ELLE Grupi esimese ettevõttena on ta tänaseni grupi suurim haru. Ettevõtte kontor asub Riias. Ettevõttel on püsivad partnerid ülejäänud Euroopa Liidus ja ulatuslik koostöövõrgustik European Neighborhood Instrument (ENI) idapartnerlusriikides. SIA ELLE töötajatel ja projektikonsultantidel on lisaks mitmekülgsele haridusele ka märkimisväärne pikaajaline kogemus nii Ida- kui ka Lääne-Euroopa akadeemilises- ja ärikeskkonnas.

UAB Estonian, Latvian & Lithuanian Environment UAB ELLE liitus ELLE Grupiga 2005. aastal. Ettevõte kontor asub Vilniuses. UAB ELLE pakub tuge ELLE grupi pikaajaliste projektide elluviimisel nii Leedus kui teistes riikides. Viiakse läbi modelleerimisi ning keskkonnaalaseid projekte.

ELLE Grupp

ELLE Grupp ühendab kolme ettevõtet kolmes Balti riigis, kus töötab alaliselt ligikaudu 40 spetsialisti.

ELLE Grupi kogemuse tunnistajateks on edukalt lõpule viidud projektid mitte ainult Balti riikides, vaid ka teistes Euroopa Liidu riikides, Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

ELLE Grupp Leedus

UAB ELLE

ELLE Grupp Lätis

SIA ELLE

Töötajad

Juhtkond

Valts Vilnītis
Juhatuse esimees / partner
Valts Vilnītis
Läti
Aiga Kāla
Juhatuse liige / partner
Aiga Kāla
Läti
Viktorija Maceikaité
Direktor / partner
Viktorija Maceikaité
Leedu
Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Eesti
Valts Vilnītis Valts Vilnītis
Juhatuse esimees / partner
Valts Vilnītis
Läti
Aiga Kāla Aiga Kāla
Juhatuse liige / partner
Aiga Kāla
Läti
Viktorija Maceikaité Viktorija Maceikaité
Direktor / partner
Viktorija Maceikaité
Leedu
Silver Lind Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Eesti

Kvaliteedijuhtimissüsteem

ELLE Grupp, sh ELLE OÜ, rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis põhineb standardi ISO 9001:2015 nõudmistel. Kvaliteedijuhtimissüsteem on siduv kõikidele töötajatele. Selle rakendamise eesmärk on tagada klientidele nende vajadustest lähtuv kvaliteetne keskkonnakonsultatsiooni teenus, projektide tulemuslik elluviimine ja tähtaegadest kinnipidamine. 

ELLE Grupi liikmete tegevus on kooskõlas kõikide standardi ISO 9001:2015 nõudmistega, välja arvatud alajaotises 8.3. toodutega (toodete ja teenuste väljatöötamine ja arendamine), mis ei ole grupi liikmete tegevuse iseloomust lähtuvalt kohalduvad. 

ELLE Grupi kvaliteedijuhtimissüsteem hõlmab konsultatsiooniteenuseid keskkonnakaitses ja töötervishoius ja -ohutuses.

S2-424 sertifikaat

Content break

 

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE OÜ
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE English